ת

תƴ

Ч

QQת

ת

ת

ת

ʺ

ʺ

ʺ

ת

ת

ת

ƴֵ

վ

--------------

ת